Alkuun
15.6.2017
teksti: Marko Ylitalo, kuva: Shutterstock

Tutkimus: Sateenkaariperheiden lapset voivat yhtä hyvin kuin muut

 

Ensimmäinen tutkimus suomalaisista sateenkaariperheistä murskaa ennakkoluuloja.

 

Vanhempien seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta vanhemmuuteen tai lasten hyvinvointiin – ainakaan negatiivisesti. Sen puolesta puhuu Väestöliiton ja Sateenkaariperheet-yhdistyksen laaja tutkimus, joka kartoittaa ensimmäistä kertaa suomalaisissa sateenkaariperheissä elävien 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia.

 

Tutkimukseen osallistui yli sata lasta ja nuorta. Saadut tulokset kumoavat niitä sitkeästi eläviä ennakkoluuloja, joita edelleen liitetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin vanhempiin.

 

 

Väite 1: Kukaan ei halua kaveerata sateenkaariperheiden lasten ja nuorten kanssa.

 

Väärin. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla lapsilla (7–12-vuotiaat) ja nuorilla (13–18-vuotiaat) on runsaasti ihmisiä elämässään sekä yhtä paljon kavereita ja läheisiä ystävyyssuhteita kuin muillakin ikäisillään. Perhemuoto ei vaikuta mitenkään esimerkiksi lasten keskinäisiin kyläilyihin toistensa luona.

 

 

Väite 2: Sateenkaariperheiden lapsia ja nuoria kiusataan muita enemmän.

 

Osittain totta. Sateenkaariperheiden lapset kohtaavat kiusaamista hieman yleisemmin kuin muut ikäisensä ja sateenkaariperheiden nuoret yhtä usein kuin Kouluterveyskyselyyn vastanneet nuoret. Sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta, mutta suuri enemmistö kokee silti, että muut suhtautuvat myönteisesti heidän perheeseensä.

 

 

Väite 3: Sateenkaariperheiden lapsia ja nuoria syrjitään koulussa heidän perhemuotonsa takia.

 

Väärin. Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret kokevat, jopa hieman useammin kuin muut, että opettajat kohtelevat heitä vähintään yhtä reilusti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kuin muitakin oppilaita.

 

 

Väite 4: Sateenkariperheessä lapsen tai nuoren koulu- ja opiskelumenestys kärsivät.

 

Väärin. Siinä ei ole mitään eroavaisuuksia verrattuna muiden opintomenestykseen. Sateenkaariperheiden nuoret pitävät koulusta ja opiskelusta yhtä paljon kuin Kouluterveyskyselyyn vastanneet oppilaat. He myös menestyvät koulussa ja opinnoissa yhtäläisesti.

 

 

Väite 5: Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat muita huonommin.

 

Väärin. Sateenkaariperheessä elävät lapset ja nuoret voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti yhtä hyvin kuin muut samanikäiset suomalaislapset ja -nuoret. Näin siitäkin huolimatta, että sateenkaariperheiden lapset ovat kokeneet muita useammin vanhempien eron ja uusperheen muodostumisen. Sateenkaariperheiden ja Kouluterveyskyselyn lapset ja nuoret raportoivat terveytensä yhtä hyväksi eli suurin osa kokee terveydentilansa erittäin hyväksi tai melko hyväksi. Myös lasten ja nuorten mieliala vaikuttaa yhtä hyvältä, ja sateenkaariperheiden nuorilla on yhtä vähän ahdistuneisuutta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoja kuin vastaavan ikäisillä lapsilla ja -nuorilla.

 

 

Väite 6: Lapset ja nuoret häpeävät vanhempiaan heidän sukupuolisen tai seksuaalisen suuntautumisensa takia.

 

Väärin. Useimmat lapset ja nuoret eivät kokeneet perheensä olevan millään tavoin erityinen tai poikkeava verrattuna muihin perhemuotoihin. Heillä on omasta perheestään myönteinen sekä lämminhenkinen käsitys.

Joka kolmas nuori ja joka neljäs lapsi kuitenkin pelkää, että suhtautuminen muuttuu, jos hän kertoo sateenkaariperheestään. Yleisin syy perheestä kertomattomuudelle on kuitenkin se, ettei jakseta selittää omasta perheestään muille.

 

 

Väite 7: Sateenkaariperheiden lapsista tulee muita useammin homoja ja lesboja.

 

Väärin. Vanhempien seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta nuoren seksuaalisen suuntautumisen vakiintumiseen tietynlaiseksi. Kukaan lapsista tai nuorista ei ilmaissut yksinomaista kiinnostusta samaa sukupuolta olevia kohtaan. Yksikään sateenkaariperheen pojista ei ilmaissut seksuaalista kiinnostusta poikia kohtaan, mutta puolet sateenkaariperheiden tytöistä oli ihastunut tai kokenut vetoa toisia tyttöjä kohtaan poikien lisäksi (valtaväestöstä pari prosenttia nuorista on homoja tai lesboja ja 2–7 prosenttia biseksuaaleja).

 

 

Väite 8: Sateenkaariperheessä kasvaminen vaikuttaa seksuaaliseen käyttäytymiseen.

 

Väärin. Useammilla sateenkaariperheiden tytöillä ja naisilla on seksuaalisia kokemuksia kuin muilla ikäisillään. Heillä on kuitenkin saman verran seksuaalisia kokemuksia kuin niillä Kouluterveyskyselyn tytöillä ja naisilla, jotka eivät asu isän ja äidin kanssa. Sateenkaariperheiden pojilla ja miehillä vaikuttaa olevan suurin piirtein saman verran seksuaalisia kokemuksia kuin Kouluterveyskyselyn pojilla ja miehillä.

 

 

Väite 9: Sateenkaariperheessä on vaikeaa löytää itseään.

 

Väärin. Sateenkaariperheiden lapset kokivat naiseksi ja mieheksi kasvamisen muutoksineen luonnolliseksi ja kehitykseen kuuluvaksi yhtä usein kuin muutkin. Sateenkaariperheiden lapsista keneltäkään ei puutu sellaista aikuista, jonka kanssa he voivat tarvittaessa jutella murrosikään tai seurusteluun liittyvistä asioista. Muista lapsista tällainen aikuinen puuttuu joka kymmenenneltä. 

 

Sateenkaariperheiden lapset kokevat, että muut perheet voisivat oppia heidän perheeltään moninaisuuden hyväksymistä ja sen, ettei mikään seksuaalinen suuntautuminen ole toista huonompi.

 

 

Väite 10: Sateenkaariperheessä kotiolot ovat hankalat.

 

Väärin. Sateenkaariperheiden lapsilla on vähemmän huolia kuin Kouluterveyskyselyn vastaajilla liittyen vanhemman terveyteen tai mielenterveyteen, läheisten päihteiden käyttöön, rahan riittävyyteen perheessä sekä väkivaltaan tai sen uhkaan kotona. Sateenkaariperheiden lapsista kukaan ei ole kokenut kotona huolta väkivallasta tai sen uhkasta käynnissä olleen lukuvuoden aikana, toisin kuin joka kymmenes Kouluterveyskyselyyn vastanneista lapsista.

 

Kun vanhempi on korjannut sukupuoltaan tai löytänyt samaa sukupuolta olevan kumppanin, lasten ja nuorten kokemukset sateenkaariperheen muodostumisesta ovat olleet enimmäkseen neutraaleja tai myönteisiä.

 

Tutkimusraportti on luettavissa täältä.

 

 

Veikkauksen tuotoilla tuetaan Sateenkaariperheet ry:n toimintaa tänä vuonna 500 000 eurolla ja Väestöliiton toimintaa lähes 3 miljoonalla eurolla.