Alkuun
13.9.2016
teksti: Sanna Kontkanen

Rahahuolet ovat opiskelijoiden suurin huoli

 

Useimmille nuorille opiskeluaika on elämän parasta aikaa. Kuitenkin noin puolet opiskelijoista kokee itsensä köyhäksi, ja talousongelmat aiheuttavat jatkuvaa huolta ja stressiä.

 

"Talousongelmat vievät energiaa ja on hyvin kuluttavaa. Kaikki tuo aika on pois opiskelusta ja opiskelurauha kärsii", sanoo Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

 

Nyyti ry tarjoaa henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Yksi merkittävä asia, joka aiheuttaa opiskelijoille ongelmia, on rahahuolet. Rahanpuute kaventaa itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia, kun harrastuksista ja sosiaalisesta elämästä pitää karsia. Savolaisen mukaan töissä käynti ei ole kaikille ongelma, päinvastoin, siitä saa samalla myös arvokasta työkokemusta. Arjesta voi kuitenkin muodostua todella hektistä, kun työn ohessa opinnot ja deadlinet painavat päälle.

 

"Ensimmäisenä tingitään omasta vapaa-ajasta. Nukkuminen kärsii, ja jatkuvan väsymyksen seurauksena opinnotkin kärsivät", Savolainen toteaa.

 

Samoilla linjoilla on Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:n mielenterveystyön johtava ylilääkäri Pauli Tossavainen. "Taloushuolet näkyvät neljän vuoden välein opiskelijoille tekemässämme kyselyssä. Viimeisimmän vuonna 2012 tehdyn kyselyn mukaan yli 12 prosenttia vastanneista sanoi, että rahojen riittävyys on erittäin niukkaa ja epävarmaa."

 

Kyselyä on tehty vuodesta 2000 lähtien. Sen perusteella vanhempien antama taloudellinen tuki on laskeva trendi. Opiskelijat elävät enemmän omillaan, kun osalla vanhemmista ei ole varaa tukea lapsiaan. Samaan aikaan asumismenot ovat kasvaneet. Kyselyn mukaan joka toisen opiskelijan käytettävistä olevista rahoista yli puolet menee asumiseen.

 

 

Opintolainaa ei uskalleta ottaa

 

Eivätkö opiskelijat sitten nykyisin hyödynnä enää tarjolla olevaa edullista opintolainaa? Savolaisen mukaan aiemmin lainaa uskallettiin ottaa, koska työtä oli lähes varmasti tarjolla opintojen jälkeen. Tilanne on kuitenkin muuttunut.

 

"Nykyisin työnäkymät ovat heikot, joten laina on vasta viimeinen vaihtoehto. Epävarmalta näyttävästä työtilanteesta huolimatta iso osa opiskelijoista suhtautuu kuitenkin tulevaisuuteen varsin valoisasti."

 

 

"Tulevaisuuden epävarmuus ja näköalattomuus aiheuttavat joillekin masennusta ja ahdistusoireita."

 

 

Talous ja toimeentulo eivät suoraan vaikuta mielenterveyteen, mutta se on merkittävä riskitekijä. Savolainen korostaa, että ihminen voi murtua, jos riskitekijöitä on useita: esimerkiksi stressi aikatauluista. ajanhallintaongelmat, suorituspaineet, vähäinen liikunta, uniongelmat ja heikko ruokavalio. Nämä kaikki vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. Ongelmien kasaantuessa myös mieli voi järkkyä.

 

Tossavainen kertoo, että rahahuolet näkyvät myös YTHS:n vastaanotolla. Töitä on vaikea saada, ja varsinkin kesällä moni joutuu hakemaan toimeentulotukea. Myös harjoittelupaikkojen saaminen on vaikeutunut.

 

"Tulevaisuuden epävarmuus ja näköalattomuus aiheuttavat joillekin masennusta ja ahdistusoireita. Unihäiriöt vaivaavat. Kaikki nämä vaikuttavat toimintakykyyn ja opinnot vaikeutuvat entisestään."

 

 

Kannattaa varautua etukäteen

 

Moni nuori opiskelija asuu ensimmäistä kertaa elämässään omillaan. Monia asioita tapahtuu samaan aikaan. Itsenäistymisen haasteiden lisäksi maailma on digitalisaation seurauksena nykyisin täynnä ärsykkeitä. Savolainen korostaakin mentaalisten taitojen tärkeyttä.

 

Opiskeluajan haasteisiin voi muutenkin valmistautua ennakkoon. Vaikka kotona ei ehkä olisikaan vaadittu osallistumista ja harjoiteltu rahankäyttöä, niin voi havainnoida, minkälaisia ja minkäkokoisia laskuja maksuun tulee. Henkilökohtaista budjettia voi hahmotella ja pahan päivän varalle voi tehdä suunnitelma B:n.

 

"On myös hyvä miettiä omaa tukiverkostoa. Keneltä pyydän tarvittaessa tukea ja apua? Ongelmien jo synnyttyä näitä asioita ei välttämättä enää jaksa miettiä."

 

RAY tukee Nyyti ry:n toimintaa tänä vuonna 516 000 eurolla.