Alkuun
31.3.2016
teksti: Tuija Sorjanen video ja kuvat: Nina Karlsson ja Annukka Pakarinen

Näitä neljää kieltä sinunkin kannattaa opetella

”Kieleni rajat ovat maailmani rajat”, sanoi filosofi Ludwig Wittgenstein. Mitä kaikkea menetämme, kun emme osaa vieraita kieliä? Luonnollisten kielten lisäksi meidän kannattaisi opetella ymmärtämään myös esimerkiksi ohjelmointikieliä.

 

 

1. Ohjelmointikielet

 

Kaiken digipohjaisen taustalla on koodi. Siksi koodausta on yhä tärkeämpää ymmärtää. Koodia ymmärtämällä käsittää paremmin, miten digitaalinen maailma rakentuu. Yleisiä ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi java ja ruby.

 

Koodausta voi opetella maksutta lukuisilla nettisivuilla. ”Ohjelmointi on paljolti niinkuin urheilu, parhaiten oppii kuin alkaa tehdä”, kannustetaan Koodaustunti.fi-sivustolla. Sivuston avulla koodauksessa pääsee ainakin alkuun. Netistä löytyy kosolti muitakin, etupäässä englanninkielisiä sivustoja, joilla matkaa voi jatkaa.

 

Aikuisten pitää nähdä itse vaivaa koodaustaidon opiskeluun. Lapset sen sijaan oppivat ohjelmointia ensi syksystä alkaen jo koulussa. Ohjelmointi on sisällytetty peruskoulun opetussuunnitelmaan syksystä 2016.

 

 

2. Viittomakieli

 

 

Suomessa on noin 5000 viittomakieltä käyttävää kuuroa ja huonokuuloista. Viittomakieltä käyttävät myös esimerkiksi kuurojen perheenjäsenet. Viittomakieli on luonnollinen kieli ja monen äidinkieli. Eri maissa käytettävillä viittomakielillä on omat kieliopit ja rakenteet.

 

Suomalaista viittomakieltä voi opiskella pääaineena Jyväskylän yliopistossa. Viittomakielen tulkkeja koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kuopiossa. Kuurojen kansanopisto tarjoaa suomalaisen viittomakielen opetusta.

 

 

3. Arabia

 

Maailma tulee Eurooppaan ja myös Suomeen. Esimerkiksi pakolaistilanteen takia arabiankielentaitoisia ihmisiä tarvitaan entistä enemmän, mutta arabiaa kannattaa opetella myös siksi, että se on maailmankieli. Arabian arvioidaan olevan maailman viidenneksi tai kuudenneksi puhutuin kieli. Sen taitaminen avaa väyliä ymmärtää myös arabialaisen maailman kulttuuria ja historiaa.

 

Muita isoja ja maailmoja avaavia kieliä ovat esimerkiksi kiina ja venäjä.

 

 

4. Saame

 

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Pohjoissaame on niistä yleisin. Saamen kielet ovat suomen etäsukukieliä, mutta kuultuina ja luettuina muistuttavat suomea paljon vähemmän kuin vaikkapa viro.

 

Saamen opiskelu on kunnianosoitus pohjoisille alkuperäiskansoille ja osoittaa kiinnostusta omassa maassamme eläviä kulttuureja kohtaan. Kieli voi muuttaa käsitystä ympäröivästä maailmasta. Saamessa ei esimerkiksi ole vastinetta sanalle ”erämaa”. Hämmästyttävää, vai mitä, kun ottaa huomioon, että suomea puhuvat nimittävät isoa osaa saamelaisten kotiseutualueesta nimenomaan erämaaksi?