Alkuun
4.3.2016
teksti ja kuvat: Sanna Kontkanen

Missiona asennemuutos

 

 

 

Romano Missio ry:llä on meneillään erityinen juhlavuosi. Toiminta täyttää 110 vuotta ja huipentuu 9.10. järjestettävään pääjuhlaan Helsingin Tuomiokirkossa. Kevätpäivänä yhdistyksen toimitiloissa Helsingin Malmilla nautitaan aamukahvista.

– Paljossa on menty eteenpäin. Kävin hiljattain Romaniassa ja ajattelin, että tällaista meillä oli vielä 60 vuotta sitten, kertoo toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund.

Tuulan lisäksi pöydän ääressä istuvat sosiaalipalveluohjaaja Alida Friman, Muutoksen vuoro -projektin projektipäällikkö Inka Jeskanen ja projektikoordinaattori/palveluohjaaja Tuula Blomerus.– Tärkein työmuotomme on ollut lastensuojelutyö. Ylläpidämme nykyään 14-paikkaista Päiväkummun lastenkotia Hämeenkoskella. Lisäksi teemme avohuolto- ja perhetyötä. Kunnat ostavat palveluitamme. Myös sosiaali- ja diakoniatyö on tärkeässä roolissa, se painottuu lähinnä toimeentulotukeen ja asuntoasioihin.


 


 

Perheen ongelmat periytyvät

 

Romano Mission projektit ovat aina vastanneet tarpeeseen. Vuonna 2009 yhdistys oli pitämässä luentoa Hämeenlinnan Vanajan vankilassa, kun vankilanjohtaja tuli juttelemaan. Henkilökunta toivoi vankilaan romanityöntekijää sekä vankilan henkilökunnan avuksi että työskentelemään romanivankien kanssa. Romaninaiset edustavat vankilassa kahta vähemmistöä, romaneita ja naisia, eikä kuntouttavan toiminnan avulla ole onnistuttu huomioimaan heidän erityistarpeitaan.


Niin sai alkunsa RAY:n avustama Naisten vuoro –projekti. Romaninaisille kehitettiin oma yksilö- ja ryhmätyöhön perustuva kuntouttava toimintamalli Voiva. Voiva tulee sanoista voimaannuttava, identiteettiä vahvistava ja vaihtoehtoja tarjoava. Mallia toteutetaan romanityöntekijän vetämänä Vanajan vankilassa Vanajan osastolla naisten avotalossa, Hämeenlinnan vankilassa, Pelson vankilassa ja Kestilän vankilassa.


Rikostaustaisten romaninaisten ongelmat ovat moninaisia. Naisten vuoro -projektin loppuvuonna tehtiin selvitys, johon haastateltiin 36 naista. Kävi ilmi, että puolella romaninaisvangeista oli lähipiirissä vankilassa ollut nainen. 60 %:lla heistä oli peruskoulu jäänyt kesken. He istuivat yleensä lyhyitä tuomioita omaisuus- ja huumausainerikoksista.

Monet heistä olivat syrjäytyneitä, eivät vain yhteiskunnasta, mutta myös omasta yhteisöstään. He kokivat myös syrjintää ja yksinäisyyttä. He tarvitsevat tukea, joka jatkuu vankilasta vapauteen, ja ohjausta palveluiden piiriin. 


 

Naisten vuorosta Muutoksen vuoroon

 

Naisten vuoron toimintaa kehitetään edelleen ja juurrutetaan Muutoksen vuoro -projektissa, joka kehittää uusia tukimuotoja vankilasta vapautuville ja vapautuneille romaninaisille. Tuen ulottaminen vankilasta vapauteen on keskeistä rikolliskierteiden katkaisussa. Projektissa rakennetaan ja pilotoidaan tukipolku rikostaustaisille romaninaisille.


Tarve kuntoutuspolun rakentamiselle tuli esille Naisten vuoron aikana kerätyssä palautteessa, projektissa tehdyssä selvityksessä ja Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä.


Noin 90 % romaninaisvangeista pääsee koevapauteen. Ehtona on oma asunto. Vapautumista valmistellaan yhdessä tukihenkilön kanssa. Välillä tavataan yhdistyksen tiloissa, ja katsotaan, miten elämä vapaudessa sujuu. Soitellaan perään, tuetaan ja ohjataan palvelujen pariin.


– Hankkeestamme ollaan kiinnostuneita myös ulkomailla, viimeksi yhteyttä otettiin Englannista, Åkerlund kertoo.


 

Jokapäiväistä asennemuutostyötä
 

Syrjintää tapahtuu edelleen. Asenteet muuttuvat hitaasti. Viattomat kärsivät toisten aiheuttamista asenteista.


– Kohtaamisissa yleensä ensimmäiset viisi minuuttia ovat ratkaisevia. Muutoksen huomaa vaikkapa kaupassa. Jos käyttäydytään ystävällisesti, niin henkilökunta rentoutuu ja vastaa yleensä ystävällisyydellä. Olemme aika samassa tilanteessa kuin maahanmuuttajat. Kunpa suomalaiset ymmärtäisivät, että kaikki ihmiset ja perheet ovat erilaisia, naiset kertovat. Suomen romanien tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Arvioiden mukaan heitä on noin 10 000 - 12 000.


Romano Missio ry on romaniväestön hyväksi toimiva valtakunnallinen sosiaalialan palvelujärjestö.

Suomessa vietetään Romanien kansallispäivää 8. huhtikuuta.

 


 

http://www.naistenvuoro.fi/ www.romanomissio.fi