Alkuun
29.9.2014
Sanna Kontkanen

Kultsi-hanke tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista

KULTSI- eli Kulttuurisensitiivisen tukitoiminnan mallintaminen- hanke käynnistyi vuonna 2011. Kyseessä on 4-vuotinen hanke, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajanaisten sopeutumista ja toimimista Suomessa.

 

Kultsi toimii Vantaan Nicehearts ry:n tiloissa Tikkurilan juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

 


-    Meillä käy noin 35 naista viikossa. Hyvän sijaintimme ansiosta meille tullaan ympäri Vantaata, kertoo hankkeen projektijohtaja Marja-Liisa Rintala-Ahl.

 

Monet asiakkaista eivät saa riittävästi tai lainkaan tukea kaupungilta. Monia vaivaa kielitaidon ja yhteisöllisyyden puute. Lähtökohdissa ja taustoissa saattaa olla suuriakin eroavaisuuksia, mutta lähes kaikki haluavat töihin tai kouluun. Noin puolet naisista jatkaa koulutukseen tai työelämään.

 

Monilla naisilla perhe on etusijalla, ja esimerkiksi suomen kielen opintoihin ei ole ollut mahdollisuutta.

 

-    Kerromme, mitä palveluja Suomessa on tarjolla ja miten niitä käytetään. Opettelemme perusasioita Suomesta kuten maan ja naisten historiaa, poliisi- ja passiasioita ja sosiaalitoimiston ja Kelan toimintaa. Tarvittaessa järjestämme tukihenkilön mukaan lääkäriin tai muihin tärkeisiin tapaamisiin, Rintala-Ahl jatkaa.

 

Vapaaehtoisilla tärkeä rooli

 

Vantaan Nicehearts ry:n arvoja ovat tasa-arvo, ilo, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

 

-    Haluamme olla iloinen kulttuurien kohtaamispaikka. Vaikka yhteisenä kielenä onkin suomi, tutustumme myös muihin kansallisuuksiin. Monet naisista ovat ystävystyneet ja kunnioittavat toisiaan. Meille on myös tärkeää, että he kohtaavat kantaväestöä, Rintala-Ahl kertoo.

 

Kultsissa järjestetään monenlaista toimintaa ja siellä työskentelee useita vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset opettavat suomen kieltä ja ATK-taitoja sekä vetävät käsityökerhoa. Suosittuja ovat olleet nyyttärit ja normaalien arkisten asioiden oppimistunnit. Tiloista löytyy tietokoneita ja apua annetaan vaikkapa työhakemuksen tekemisessä.

 

Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa kuten Luetaan yhdessä –järjestön ja SOPU -hankkeen kanssa. SOPU –hankkeen työntekijä oli kertomassa naisena olemiseen liittyvistä Suomen laista ja mistä ongelmatilanteissa voi hakea apua. Naisten itsetunto kohenee, kun kielitaito karttuu ja tieto kasvaa.

 

 

Vantaan Tyttöjen Tila on nuorison kohtaamispaikka

 

Samoissa tiloissa toimii myös Vantaan Tyttöjen Tila, jonka tavoitteena on levittää kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen ohjausmalli myös nuorisotyöhön.

 

Tyttöjen Tila on matalan kynnyksen monikulttuurinen ja turvallinen kohtaamispaikka 10–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Avoimia toimintailtoja on kaksi kertaa viikossa, jolloin voi Tyttöjen Tilassa kohdata ikäisiään tyttöjä ja luotettavia aikuisia, saada uusia ystäviä, osallistua yhteisölliseen toimintaan tai saada yksilöllistä tukea johonkin arjen ongelmaan.

 

-    Toiminta on täysin omaehtoista ja maksutonta. Tänne ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja jokainen osallistuu aktiviteetteihin oman fiiliksen mukaan. Aikuiset ohjaajat haluavat tuoda positiivisuutta arkeen ja kasvuun, sanoo projektijohtaja Sanna Heikkinen-Velican.

 

Viikoittaisissa teemailloissa ja pienryhmissä puolestaan käy vierailijoita, tehdään yhteisiä retkiä, katsotaan leffoja, juhlistetaan mm. Halloweenia ja Kansainvälistä Tyttöjen Päivää tai puhutaan vaikkapa kauneudenhoidosta, terveellisestä ruokavaliosta ja itsensä arvostamisesta. Yhteistyötä tehdään myös koulujen ja muiden vantaalaisten toimijoiden kanssa.

-    Haluamme korostaa sitä, että on monia eri tapoja olla tyttö ja että jokainen on tervetullut juuri sellaisena ainutlaatuisena tyttönä kuin hän on, Heikkinen-Velican kertoo.

 

Raha-automaattiyhdistys tukee Kultsi-hanketta tänä vuonna 55 000 eurolla ja Tyttöjen Tilaa 110 000 eurolla.