Alkuun

Kotona asuminen on monen ikääntyvän toive

Kuvassa vasemmalta Anna-Leena Saarelainen, Armi Kuokka, Marjatta Tylli, Anne Harjunen ja Liisa Pöntynen.Miehikkälän ja Virolahden alueilla asuu omassa kodissaan noin 750 yli 75-vuotiasta. Yksinäisyys on yleistä, sillä perhe ja suku saattavat asua kaukana. Myös etäisyydet ovat pitkiä eivätkä kaikki pääse liikkumaan kauas kotoaan.

 

Kolmivuotisen Miä ite - Myö yhessä -hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka tukee ikääntyvien asumista omassa kodissaan. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman hankkeen päätöstä juhlistetaan Miehikkälässä 2. helmikuuta. Projektin alussa kartoitettiin, mitä kotona asuvat kaipasivat arkielämäänsä.


– Eniten kaivattiin liikuntaa, käsitöitä ja juttuseuraa. Vapaaehtoisten ja yhteistyössä kunnan ja seurakunnan työntekijöiden kanssa menemme niiden ikäihmisten luo, jotka pääsevät huonosti liikkumaan, kertoo projektiohjaaja Anna-Leena Saarelainen.


Hän kiittääkin kaikkia vapaaehtoisia. Heitä on jo sata. Yhteistyötä tehdään useiden järjestöjen, kyläyhdistysten ja urheiluseurojen kanssa. Erilaisia piha- ja kylätapahtumia on järjestetty liki 130, joissa on ollut noin 2 500 osallistujaa. Tilaisuuksissa on ollut lyhyitä tietoiskuja esimerkiksi muistiin ja liikuntaan liittyvistä aiheista. Valtaosa osallistujista on 64 – 90 -vuotiaita.  


– Tärkeänä he ovat pitäneet toisten tapaamista, mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua, makkaran grillausta sekä osallistumista erilaisiin uusiin liikuntamuotoihin. Osallistujat ovat pitäneet erityisesti senioritanssista ja yhteislaulusta.

 

Yhdessä tekeminen lisää hyvinvointia

 

Hyvinvointi tukee kotona asumista. Yhteisöllisyys lisää myös turvallisuuden tunnetta. Yhdistyksen tiloissa on järjestetty Tietokone tutuksi -tilaisuuksia senioreille. Tietotekniikan tuntemus helpottaa asioiden hoitoa kotoa käsin.

 

Toiminnan keskuksena on Palveluyhdistys Ratevan ry:n rakennus Miehikkälän Keskuskadulla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Liisa Pöntynen iloitsee pehmeiden arvojen ja välittämisen paluusta. Asenteet ovat muuttuneet. 

 

Vapaaehtoisia on rekrytoitu esimerkiksi kylätapahtumissa ja markkinoilla. Heille järjestetään koulutusta vapaaehtois- ja vertaisohjaajatoimintaan.


Seniorijoogaryhmän vetäjä Marjatta Tylli, kotijumppakerhon vetäjä Armi Kuikka ja senioritanssin ohjaaja Anne Harjunen kertovat, ettei heitä ollut vaikea houkutella mukaan. Päinvastoin.


– Tämä on mielekästä ja sosiaalista tekemistä meillekin. Saamme tavata tuttuja ja jutustella mukavia. Palaute on ollut hyvää, he kertovat.


Vapaaehtoiset voivat järjestää toimintaa oman osaamisensa mukaan. Toimintakeskus Ratevan tiloista löytyy Resurssilainaamo, joka on toteutettu hankkeen myötä. Resurssilainaamosta kyläläiset, vapaaehtoiset ja kunnan työntekijät voivat lainata tarvikkeita, välineitä ja materiaalia erilaisten liikunta- ja virkistysryhmätoimintojen ohjaukseen.


– Täältä voi lainata vaikkapa jumppatarvikkeita, pelejä, levyjä, kirjoja, oppaita ja videotykkiä. Lainauksia on tehty jo yli 300, Saarelainen sanoo.

 

Vuonna 2014 RAY tuki hanketta 60 000 eurolla. Lue lisää toiminnasta täältä: http://www.rateva.fi/