Alkuun

Kadonneet vanhukset

Helsingin Kalliossa asuu paljon iäkkäitä ja syrjään joutuneita ihmisiä. Heillä voi olla mielenterveysongelmia, ja ihmiskontaktit saattavat rajoittua kotihoidon käynteihin.  Yksikin ihminen voi muuttaa toisen kokemuksen maailmasta.

 

Geronomi ja sairaanhoitaja Tiina Lauhde työskentelee Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamos -hankkeessa. Sen tavoitteena on etsiä Helsingin Kalliosta yksin jääneet ja tukea tarvitsevat vanhukset sekä auttaa heitä ammattilaisten ja kansalaistoiminnan voimin.


Tiina on työssään joutunut huomaamaan, että yksinäisyys on ihmisarvoisen vanhuuden suurimpia esteitä.


- Kalliossa asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, joista osalla on hyvin rankka tausta. Heillä ei ole ihmiskontakteja juuri lainkaan, ja he saattavat olla valtavan yksinäisiä ja kokea ulkopuolisuutta. He ansaitsevat tulla kohdatuiksi, ja sitä varten Seniori-Vamos on olemassa, Tiina toteaa.

Moni ulkopuolelle jäänyt on Seniori-Vamoksen tuella päässyt osaksi yhteisöä. Tällä hetkellä suurta huolta aiheuttavat kuitenkin ne ikäihmiset, jotka ovat kadonneet lähes jäljettömiin.

 

Heidän löytämiseensä tarvitaan entistä enemmän verkostoja ja toisista välittämistä – kansalaistoiminnan ja ammattilaisten yhteistyötä ja puurtamista yhteisen ongelman ratkaisemiseksi.

 

Järeäkään palvelujärjestelmä ei tuo autuutta


On yllättävää, että yli 85-vuotiaista helsinkiläisistä lähes 80 % asuu edelleen kotonaan. Heistä iso osa saa kaupungilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta apua arkeen. Silti on huomattu, että järeäkään palvelujärjestelmä ei ole kyennyt vastaamaan vanhusten tarpeisiin.  


Paitsi palvelujen ulkopuolella, myös niiden piirissä on paljon yksinäisiä ja yhteisön ulkopuolelle jääneitä vanhuksia. He eivät tule kadulla vastaan tai soita apua sitä tarvitessaan.  


- Etsivä vanhustyö on Suomessa vielä lapsen kengissä, eikä tutkimustietoa aiheesta löydy. Sen merkitys käytännön työssä ei kuitenkaan ole jäänyt huomaamatta. Myös kotona asuvien vanhusten parissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa täytyy kehittää ja tuoda enemmän esille, Tiina toteaa.

 

Ammatillinen vanhustyö ja kansalaistoiminta yhdessä


Seniori-Vamos -hankkeen tuloksena on syntynyt etsivän ja yhteisöllisen seniorityön aihio, joka painottaa sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ennaltaehkäisevää otetta sekä osallistavaa kansalaistoimintaa.  Seniori-Vamos käynnistyi toukokuussa 2013. Lokakuussa 2014 sillä on jo yli 140 vanhusasiakasta ja sen piirissä toimii yli 60 vapaaehtoista.


- Yksikin ihminen voi muuttaa toisen kokemuksen maailmasta. Toisen ihmisen rinnalla kulkeminen ja kuunteleminen voi olla elämän mullistava kokemus paitsi ikäihmiselle myös vapaaehtoiselle itselleen, Tiina lisää.   

 

Raha-automaattiyhdistys on tukenut Helsingin Diakonissasäätiön Seniori-Vamos hanketta vuosina 2013-2014 yhteensä 290 000 eurolla.