Alkuun

Ihmisen kokoista auttamista

RAY suuntaa ensi vuoden avustusehdotuksessaan kansalaisjärjestöjen työhön yli 309 miljoonaa euroa. Yksi tärkeä aihe on  kriisiauttaminen ja myös kriisien ennaltaehkäisy.

 

Kriisien luonteeseen kuuluu arvaamattomuus. Tässä suhteessa olemme kaikki tasa-arvoisessa asemassa: kriisi voi kohdata kenet tahansa.

Kun ihminen joutuu tai on vaarassa joutua kriisiin, hän tarvitsee tukea. Mutta kuka tietää, missä, milloin ja minkälaista tukea tarvitaan?

 

Vastaus on, että parhaiten sen tietävät tukea tarvitsevat ihmiset itse.

 

Siksi erityisesti uusien rahoitettavien hankkeiden kohdalla on pidetty tärkeänä, että apua ja tukea saavat ihmiset ovat olleet mukana hankkeiden suunnittelussa.

 

Avustustoiminnan pitää olla tuloksellista, siksi hyviksi todettuja toiminnan muotoja on syytä tukea jatkossakin. Mutta yhtä tärkeää on löytää uusia tapoja ihmisten auttamiseksi.

 

Lisäksi tarvitaan herkkyyttä tunnistaa avun tarpeita ja löytää tehokkaita keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kykyä kuunnella ja myös ymmärtää ihmisiä.

 

Ihmisten auttamiseen tarvitaan rahaa, mutta tärkeintä on inhimillinen panostus. Suurin osa järjestöjen työstä on vapaaehtoistyötä. RAY:n yli 300 miljoonan avustussummalla voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuutta ja saada uusia hankkeita käyntiin.

 

Millä sitten mitataan inhimillisen auttamisen tuloksellisuutta? Onko kymmenen ihmisen elämän auttaminen takaisin raiteilleen hyvä tulos? Vai pitääkö auttaa tuhatta ihmistä?

 

Määrä ei korvaa laatua, eikä inhimillistä kärsimystä tai onnea voi mitata pelkillä numeroilla. Järjestötyön tärkeä idea on juuri yksilöllisessä, ihmisen kokoisessa auttamisessa. Tällainen työ täydentää parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointivaltion tarjoamia julkisia palveluita.

 

Lopuksi tahdon vielä muistuttaa, että viime kädessä tämän hyvän mahdollistavat RAY:n pelien pelaajat.

 

Kiitos siitä.

 

Hilppa Tervonen

Avustustoiminnan valmistelupäällikkö

Raha-automaattiyhdistys